IKC De Hunenborg

In de wijk Hengelose Es is ons IKC te vinden.  Alle peuters en leerlingen spelen en werken in een veilige en fijne school: een Vreedzame School. 

Onze school is een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Kinderen leren op verschillende manieren. Wij zijn een "VierxWijzer School" We leren de kinderen hun talenten ontdekken en hoe ze deze kunnen inzetten om betekenisvol te leren. 

Wilt u meer weten?

U bent van harte welkom op ons IKC voor een rondleiding en een persoonlijke kennismaking. Bel of mail met onze directeur. Bekijk alvast de virtuele rondleiding om een beeld te krijgen van De Hunenborg.

 

 

Virtuele rondleiding

Bekijk de rondleiding

We dragen allemaal een steentje bij!