4x Wijzer

Wij werken vanuit het principe van VierKeerWijzer aan ons wereldoriënterend en creatief onderwijs.
Binnen VierKeerWijzer maken we onderscheid in 2 soorten momenten: leerkracht- en keuzemomenten. Tijdens de leerkrachtmomenten heeft de leerkracht de regie.

In de keuzemomenten krijgt het kind de gelegenheid zelf zijn talent te benutten, de leerkracht is hier begeleider. Als kinderen leren hun talenten te benutten en vanuit motivatie mogen kiezen, worden ze eigenaar over hun leerproces. Ze willen aan de slag, ze hebben er zin in! www.vierkeerwijzer.nl