Basisschool

Ons IKC heeft een mooi en beredeneerd aanbod voor het jonge kind. IKC staat voor Integraal Kind centrum. IKC De Hunenborg is een peuterspeelschool, een basisschool en daarnaast organiseren we kinderopvang voor na schooltijd. 
Als kinderen vier jaar oud zijn, mogen ze starten op de basischool. Op dit moment hebben we acht basisschoolgroepen. De leerlingen zijn verdeeld over acht leerjaren: groep 1 t/m 8.

 

Wij zien onze school als een oefenplaats, waar iedereen zich gezien en gehoord mag voelen. Een school waarin we hart hebben voor elkaar. We leren kinderen dat ze deel uit maken van een gemeenschap binnen een democratische samenleving.

Wij geloven dat kinderen vanuit meerdere intelligenties kunnen leren. Daarom hebben we met name ons wereld oriënterende onderwijs zo georganiseerd dat kinderen hun eigen talent kunnen ontdekken en ontwikkelen. Zo leren ze wat er aangeboden wordt en nog zoveel meer omdat ze zelf op onderzoek uit kunnen gaan.

We bieden een goed en divers onderwijsaanbod aan. Aan het einde van de basisschool stromen de kinderen uit naar een geschikte vorm van voortgezet onderwijs; passend bij het niveau en de ambitie van leerlingen.

Leerkrachten werken samen met onderwijsassistenten in de groepen. Samen komen ze zoveel mogelijk tegemoet aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

 

Naast het lesprogramma bieden we in onze "Rijke Schooldag" veel extra activiteiten en ondersteuning aan. Wilt u meer hierover weten? Klik hier voor uitgebreide informatie.