Visie van de school

Onze school is een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien mogen voelen, een stem krijgen, en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. We proberen voor een omgeving te zorgen waar de kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar én voor de gemeenschap voelen, en open staan voor de verschillen tussen mensen.

Kinderen leren op verschillende manieren. Wij zijn een "VierxWijzer School" en via deze weg proberen we de kinderen hun talenten te laten ontdekken en hoe ze deze kunnen inzetten om betekenisvol te leren. 

De  website "Scholen op de kaart" biedt heel veel informatie over ons IKC. Hier is ook altijd de meest recente informatie te vinden. Ook kunt u onze basisschool vergelijken met andere scholen in de omgeving.

Via deze link komt u bij de informatie overt onze school. 

 

Klik hier voor onze schoolgids

 

Als u niewsgierig bent geworden of er zijn vragen over de visie en werkwijze van De Hunenborg? We vertellen hier graag over tijdens een rondleiding of gesprek.