Coöperatief leren

Bij iedere school staat het leren centraal, hiervoor is betrokkenheid erg belangrijk. Om de betrokkenheid van onze leerlingen te verhogen, gebruiken we de coöperatieve leerstrategieën van dr. Spencer Kagan.
Bij deze didactische structuren staat interactie centraal, het versterkt het leerproces en het creëert betrokkenheid. De didactische structuren zijn werkvormen die we inzetten bij de leerstof om de activiteit tijdens het leren te verhogen. Alle structuren die wij inzetten zijn opgebouwd volgens het GIPS principe:

  • Gelijke deelname (is de deelname van elke leerling ongeveer gelijk?)
  • Individuele aanspreekbaarheid (moet iedereen verantwoording afleggen of een prestatie leveren)
  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid (hoe hebben de leerlingen elkaar nodig)
  • Simultane interactie (hoeveel procent van alle leerlingen zijn tegelijkertijd waarneembaar actief?)

Wanneer je structuren op deze wijze inzet is het voor leerlingen niet mogelijk om mee te liften op de kracht van een ander. Daarnaast werken we ook met klas- en teambouwers, zo creëren we zorgzame groepen/teams waarbinnen leerlingen elkaar kennen, accepteren en op een goede manier kunnen samenwerken.